Polityka Prywatności

  1. MarioSat (Administrator) właściciel serwisu internetowego mariosat.nl (dalej „Serwis”) przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Serwisu i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.
  2. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawowych. Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.
  3. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Serwisie i w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług Serwisu. Nadto mogą być one przetwarzane, za zgodą użytkowników Serwisu, w prawnie usprawiedliwionych celach Administratora, w tym marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług MarioSat oraz firm z nią współpracujących. Administratorem danych osobowych jest MarioSat.
  4. MarioSat nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych użytkowników Serwisu innym osobom lub instytucjom, bez zgody Użytkowników. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe użytkowników Serwisu mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.
  5. Administrator gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Serwisem, okresowym analizom statystyki odwiedzin, ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej, określeniu poziomu funkcjonalności stron Serwisu. Mechanizm ten nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji służących identyfikacji użytkownika. Więcej w Polityce cookies.
  6. Serwis może zwierać odnośniki/linki do innych stron WWW. MarioSat nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.
  7. Pytania i wątpliwości w zakresie niniejszej Polityki prywatności użytkownicy Serwisu mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: info@mariosat.nl lub korzystając z Formularza kontaktowego.